Birou arhitectură Iași - Arhitect Iași - Servicii proiectare arhitectură, structură și instalații - Construcții rezidențiale, comerciale, industriale, instituții publice

birou arhitectura iasi

arhitect in iasi

servicii proiectare arhitectura iasi

arhitect constructii orasul iasi

firma companie arhitectura constructie iasi
Proiectare arhitectură, structură și instalații

La biroul de arhitectură UCAN Consulting concepem proiecte de autorizare și realizare a construcțiilor cu destinație rezidențială, comercială ori industrială și reproiectăm construcții existente, într-o abordare integrată pe domeniile arhitectură, structuri de rezistență și instalații.

UCAN Consulting asigură proiectare de arhitectură, rezistență și instalații interioare precum și specialități conexe (sistematizare verticală, accese drumuri, instalații exterioare construcții) parcurgând toate fazele de proiectare SF/DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT și DE.

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 procesul de autorizare a lucrărilor de construcție începe prin eliberarea Certificatului de Urbanism. Pregătim pentru clienții noștri documentația tehnică necesară pentru obținerea acestuia și ne implicăm în tot procesul până la eliberarea certificatului.

Fazele de proiectare sunt:
 • pentru persoane fizice și juridice – finanțare din fonduri proprii: DTAC/DTAD, DTOE, PT și DE.
 • pentru persoane juridice – finanțare din fonduri europene: SF/DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE.
 • pentru instituții publice – indiferent de sursa de finanțare: SF/DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE.
PROIECTARE ARHITECTURĂ, REZISTENȚĂ, INSTALAȚII – FAZE:

(D.T.C.U.) – Documentație Tehnică obținere Certificat Urbanism.
(S.F.) – Studiu Fezabilitate.
(D.A.L.I) – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție.
(D.T.A.C.) – Documentație Tehnică obținere Autorizație Construire.
(P.T.) – Proiect Tehnic.
(D.E.) – Detalii Execuție.

PROIECTARE CONSTRUCȚII REZIDENȚIALE

Case, Vile, Pensiuni, Locuințe colective (blocuri), etc.

PROIECTARE CONSTRUCȚII COMERCIALE

Clădiri birouri, Restautante, Săli de evenimente, Spații comerciale, etc.

PROIECTARE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

Hale metalice industiale, Depozite de diferite destinații, etc.

PROIECTARE CONSTRUCȚII INSTITUȚII PUBLICE

Spitale, Unități Primiri Urgențe, Clinici Medicale, Școli, Grădinițe, etc.

PROIECTARE CONSTRUCȚII PASTORALE

Biserici, Ansambluri socio-pastorale, etc.

PROIECTARE/RESTAURARE CONSTRUCȚII CULTURALE

Restaurare, Renovare clădiri vechi sau monumente istorice.

1 Care sunt etapele pentru obținerea autorizației de construcție?
 • Întocmirea studiilor de specialitate precizate în Certificatul de Urbanism.
 • Depunerea documentațiilor pentru obținerea avizelor / acordurilor precizate în Certificatul de Urbanism.
 • Întocmirea studiilor de urbanism PUD / PUZ (în cazul solicitării lor), susținerea și avizarea acestora.
 • Elaborarea proiectelor de arhitectură, rezistență, instalații faza DTAC.
 • Depunerea documentației pentru obținerea Autorizației de Construcție.
 • Obținerea Autorizației de Construcție.
2 Care sunt etapele pentru demararea și executarea proiectului?
 • Întocmirea proiectelor de arhitectură, rezistență, instalații (și după caz alte specialități) fazele PT+DE și coordonarea tuturor specialităților.
 • Contractarea dirigintelui de șantier.
 • Contractarea firmei de construcții.
 • Declararea începerii lucrărilor.
 • Începerea execuției.
 • Urmarirea lucrărilor de execuție.
 • Asistență tehnică.
 • Declararea finalizării lucrărilor.
3 Care sunt etapele pentru finalizarea proiectului?
 • Întocmirea Cărții Tehnice a construcției.
 • Recepția lucrărilor executate.
 • Înscrierea construcției în Cartea Funciară.
 • Obținerea, după caz, a Autorizației de Funcționare.

Serviciul nostru de proiectare va include elaborarea documentațiilor complete și verificarea proiectului pentru toate specialitățile.

Oferim servicii de proiectare locuințe individuale, de proiectare case de vacanță, de proiectare locuințe colective și de proiectare locuințe cuplate, așa că, indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta.